Публичен регистър

Публичен регистър

Годишен финансов отчет за 2019 година
6.43 MB
Download
Счетоводен баланс към 31.12.2018 година
6 MB
Download
Счетоводен баланс към 31.12.2017 година
2.34 MB
Download
Счетоводен баланс към 31.12.2016 година
10.36 MB
Download
Счетоводен баланс към 31.12.2015 година
728.kb
Download
Счетоводен баланс към 31.12.2014 година
739.kb
Download