Нашият екип

Цветан Енчев

Изпълнителен директор

Цветан Енчев е роден на 21 ноември 1971 г. в гр. Етрополе. Завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Владее английски, руски и сърбо-хърватски език.

Работи в Сдружение „Толерантност“ от 18.07.2016 година. Първоначално като секретар, а от 22.06.2017 г. е избран за изпълнителен директор.

От 01.08.2014 е началник на кабинета на Председателя на Комисията по регионално развитие (REGI), а от 15.10.2015 г. е акредитиран парламентарен асистент в Комисията по регионално развитие (REGI) в Европейския парламент.

Цветан Енчев има богат професионален опит в държавната администрация:

  • 2013 – 2014 – Министерство на околната среда и водите – началник на политическия кабинет на министъра;
  • 2008 – 2009 – Агенция по геодезия, картография и кадастър – юрисконсулт;
  • 2006 – 2008 – Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност – инспектор, директор на дирекция;
  • 2004 – 2005 – Министерство на здравеопазването – съветник на министъра;
  • 2002 – 2004 –Министерски съвет – старши юрисконсулт, главен юрисконсулт.

Арбитър е в Арбитражния съд на Съюза на арбитрите в Р. България.


СИБЕЛ РАМАДАНОВА – ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР


ЕТЕЛ НИКОЛОВА – ЕКСПЕРТ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Роден на 21 юли 1989 г. в гр. София. Завършва Университета за национално и световно стопанство – бакалавър по статистика и иконометрия и магистър по публична администрация. Работи в Сдружение „Толерантност“ като експерт проекти и програми от 06.02.2013 година. Владее английски и немски език.

+359 87 94 53 278