Актуални новини

zakon.jpg

Актуални законопроекти

Уважаеми колеги,

Към момента 44-то Народно събрание работи по законопроекти за изменение и допълнение на следните закони:

  1. Закон за местното самоуправление и местната администрация

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78055

  1. Закон за обществените поръчки

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78066

  1. Закон за устройство на територията

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78079/

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78077/

  1. Закон за водите

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78045

  1. Закон за вероизповеданията

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78070/

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78067/

  1. Закон за гражданската регистрация

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78054

  1. Закон за рибарството и аквакултурите

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78057   

  1. Закон за здравето

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78076/

Моля, ако са засегнати Ваши интереси по някои от предложените изменения, уведомете ни, за да съдействаме за осигуряването на експертно мнение по разискваните въпроси.

  • Hits: 703